ฟรี
  • โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
    หมู่ 8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

  • โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
    หมู่ 8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ระเบียบ หน้าที่ของครู ทั่วไป 12 ต.ค. 60
2 คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ทั่วไป 12 ต.ค. 60