ฟรี
  • โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
    หมู่ 8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

  • โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
    หมู่ 8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
หมู่ 8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
โทรศัพท์ 0868031157 โทรสาร -

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม

...